24 de febrer

Calçotada

30 de març

La Garrotxa

6 d'abril

Ruta del Císter

19 de maig Portlligat

Cadaqués

28 de juny

Arrossada a Mora

12 de juliol

Els Fars de Girona

26 de juliol

La Fontcalda

9 d'agost

Ciurana

Falset

27 de setembre

Les Fonts del Llobregat

25 d'octubre

Olot

Ripoll

16 de novembre

Banyoles

Ntra. Sra. del Mont